voorbladboekjebijbelstudie We staan weer voor een nieuwe periode van de Bijbelstudie. In dit jaar is deze periode voor de gehele wereld een bijzonder jaar. Dit jaar gedenken wij dat 160 jaar geleden de Trans-Atlantische slavernij werd afgeschaft en 150 jaar geleden officieel de tot slaafgemaakten vrij waren. Het Provinciaal Bestuur van de Europese Continentale Provincie (ECP) heeft een voorstel gedaan aan de EBG-kerken in Nederland om in haar bijeenkomsten hier aandacht aan te besteden, met het oog op de toekomst van hoop. Het voorstel is om dit samen te doen met een andere EBG-gemeente. De gemeente Koningskerk en Wi Eegi Kerki vormen samen een cluster. We zijn op andere vlakken met elkaar bezig in het kader van "heilzame verwerking van het slavernijverleden".

De Bijbelstudie

Wat de Bijbelstudie betreft, is het een aangelegenheid van de Koningskerk en daarbij zijn bezoekers buiten de kerk ook uitgenodigd. In 9 bijeenkomsten zal het onderwerp slavernij en vrijheid in het licht van de Bijbel bekeken worden. Dit in het kader van het herdenken van 160 jaar afschaffing van de slavernij en 150 jaar echte vrijheid. En slavernijverleden van wit en zwart.

Studiemateriaal

Bij deze Bijbelstudie zal uit worden gegaan van het materiaal dat is aangedragen door het Nederlandse-Vlaamse Bijbelgenootschap en ook een eigen bijdrage. Het materiaal heeft de titel:"Geroepen om vrij te zijn", Bijbelstudies over slavernij en vrijheid. Aan dit boekje hebben gewerkt voorgangers en theologen van verschillende kerkelijke en culturele achtergronden.

Programma

 • 19 juni           Was een slaaf?--------------------------------------Filippenzen 2:5-11
 • 17 juli            Uw meester is Christus-------------------------Colossenzen 3:22-4:1
 •  21 augustus  Vakantie
 • 18 september Het slavernijverleden en het manifest van Jezus------Lucas 4:14-21
 • 16 oktober      In dienst van de gerechtigheid--------------------Romeinen 6:16-23
 • 20 november Wie is mijn Onesimus? (brief aan Filemon).--------1Timotheüs 6:1,2
 • 18 december Wordt het verhaal van Cham gebruikt om de
                      instandhouding van slavernij te beargumenteren?--Genesis 9:18-28
 • 15 januari Hoe kijken wij naar bijbelteksten die slavernij legitimeren?-Titus 2:9,10
 • 19 februari Hoe verwerken wij het slavernij verleden?--1Kor.13:1-7 en  2Kor.5:14a