HEMELVAART
Christus zegt : 'Als ik van de aarde verhoogd ben , zal ik allen tot Mij trekken.' Joh. 12 : 32 (NBG)
Aan deze dienst werken mee:
Voorgangers: ds. G. Molenaar, ds. M. Reinders (De Bron en Betondorp), drs. J. van der Meij, Janneke de Bruin (Martelaren van Gorcum), ds. G. de Vries(Muiderkerk) en ds. C. Walker(Koningskerk)
Ouderling van dienst: Zr. Marnie Sniphout
Organist: Zr. Thea Riesebos

EEN GEZEGENDE WEEK

Collecte

U kunt snel en gemakkelijk het bedrag voor de collecte overmaken via onderstaande knop. U wordt daarna geleid naar uw bankomgeving en hoeft alleen maar het bedrag in te vullen en te bevestigen.

collecte knop

U kunt uw financiële bijdragen ook overmaken op onze bankrekeningnummer NL15 INGB 0004641685 t.n.v. Evangelische Broedergemeente Amsterdam-Stad.

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw bijdrage.