EXAUDI (Hoor, HERE, hoe ik luide roep. Ps.27:7)
Christus zegt : 'Als Ik van de aarde verhoogd ben, zal Ik allen tot Mij trekken.' Joh. 12: 32 (NBG)
Voorganger : Ds. Clifton Walker
Ouderling van dienst : Zr. Joyce Belfor
Organist: Br. André Potter

EEN GEZEGENDE WEEK

Collecte

U kunt snel en gemakkelijk het bedrag voor de collecte overmaken via onderstaande knop. U wordt daarna geleid naar uw bankomgeving en hoeft alleen maar het bedrag in te vullen en te bevestigen.

collecte knop

U kunt uw financiële bijdragen ook overmaken op onze bankrekeningnummer NL15 INGB 0004641685 t.n.v. Evangelische Broedergemeente Amsterdam-Stad.

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw bijdrage.