EERSTE PINKSTERDAG
Niet door kracht noch geweld, maar door mijn Geest! zegt de Here der heerscharen. Zach. 4 : 6b (NBG)

Voorganger : Ds. Tobias Buchholz
Ouderling van dienst : Zr. Bienvenida Williams
Organist : Br. Carlo Valpoort

Gezegende pinksterdagen

Collecte

U kunt snel en gemakkelijk het bedrag voor de collecte overmaken via onderstaande knop. U wordt daarna geleid naar uw bankomgeving en hoeft alleen maar het bedrag in te vullen en te bevestigen.

U kunt uw financiële bijdragen ook overmaken op onze bankrekeningnummer NL15 INGB 0004641685 t.n.v. Evangelische Broedergemeente Amsterdam-Stad.

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw bijdrage.

Kerkelijke Bijdrage

Met de regelmatige kerkelijke bijdrage maken onze leden het werk van onze gemeente mogelijk. Wij ontvangen geen subsidie van de overheid voor ons werk. Daarom zijn de financiële bijdragen belangrijk. Wij geloven daarin dat God wil, dat onze gemeente blijft bestaan en blijft groeien. Wij weten dat Hij dit ook middels de financiële bijdrage van onze leden tot stand brengt.

U kunt snel en gemakkelijk uw kerkelijke bijdrage overmaken via onderstaande knop. U wordt daarna geleid naar uw bankomgeving en hoeft alleen maar het bedrag in te vullen en te bevestigen.

kerkelijkebijdrageon

U kunt uw kerkelijke bijdrage zelf overmaken op onze bankrekening: NL54 INGB 0000 1592 92 onder vermelding van het doel van uw betaling.

U kunt behalve uw kerkelijke bijdrage ook uw bijdrage voor de kerkbode á € 15,00 overmaken (als dat nog niet gebeurd is) of andere bijdragen aan de kerk.