Op zondag 23 juni vieren wij een oecumenische dienst samen met de Doopsgezinde gemeente in de Singel Kerk (Singel 452).

We hebben geen livestream van de dienst, maar er is wel een opname via de website Kerkdienstgemist.nl te beluisteren.

Een gezegende week

Collecte

U kunt snel en gemakkelijk het bedrag voor de collecte overmaken via onderstaande knop. U wordt daarna geleid naar uw bankomgeving en hoeft alleen maar het bedrag in te vullen en te bevestigen.

U kunt uw financiële bijdragen ook overmaken op onze bankrekeningnummer NL15 INGB 0004641685 t.n.v. Evangelische Broedergemeente Amsterdam-Stad.

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw bijdrage.

Kerkelijke Bijdrage

Met de regelmatige kerkelijke bijdrage maken onze leden het werk van onze gemeente mogelijk. Wij ontvangen geen subsidie van de overheid voor ons werk. Daarom zijn de financiële bijdragen belangrijk. Wij geloven daarin dat God wil, dat onze gemeente blijft bestaan en blijft groeien. Wij weten dat Hij dit ook middels de financiële bijdrage van onze leden tot stand brengt.

U kunt snel en gemakkelijk uw kerkelijke bijdrage overmaken via onderstaande knop. U wordt daarna geleid naar uw bankomgeving en hoeft alleen maar het bedrag in te vullen en te bevestigen.

kerkelijkebijdrageon

U kunt uw kerkelijke bijdrage zelf overmaken op onze bankrekening: NL54 INGB 0000 1592 92 onder vermelding van het doel van uw betaling.

U kunt behalve uw kerkelijke bijdrage ook uw bijdrage voor de kerkbode á € 15,00 overmaken (als dat nog niet gebeurd is) of andere bijdragen aan de kerk.