Synode2024

BREAKING NIEUWS

Zr. Erdmute Frank uit Dresden werd in de eerste stemronde verkozen tot lid van het Provinciaal Bestuur. Er waren geen andere kandidaten voor de standplaats Herrnhut. Zr. Frank zal zr. Benigna Carstens opvolgen in het Provinciaal Bestuur.

Waarschijnlijk zal zr. Frank verantwoordelijk zijn voor de gemeenten in Duitsland, de diaconie en de Duitse dagteksten. Maar de exacte verdeling van de taken wordt door het Provinciaal Bestuur zelf voorgenomen.

Zr. Lilian Stuger-Kembel werd in de eerste stemronde gekozen voor bestuursafdeling I. Zij zal br. Johannes Welschen opvolgen op het kantoor in Zeist. De precieze datum van de wisseling is nog niet vastgesteld, maar de verwachting is dat zr. Stuger-Kembel in de loop van 2025 in dienst zal treden.

Op het kantoor in Zeist houdt het Provinciaal Bestuur zich bezig met de Nederlandse gemeenten. Verdere taken en werkgebieden zullen te zijner tijd intern in het Provinciaal Bestuur worden besproken.

We wensen de gekozen zusters van harte Gods zegen toe in hun toekomstige functie. De synode bedankt ook de andere leden die zich verkiesbaar hebben gesteld.