Dit zegt God de Heer : Ik zal jullie een nieuw hart en een nieuwe geest geven.

Ezechiël 36:26

De Evangelische Broedergemeente Stad & Flevoland is een overwegend migranten gemeente, die midden in de Amsterdamse samenleving staat. Wij zijn een protestantse gemeente in de traditie van de Hernhutters, die van oorsprong uit Tsjechië afkomstig zijn. Kenmerkend voor de EBGA-Stad & Flevoland is dat wij een geheel eigen stijl ontwikkeld hebben ten aanzien van geestelijk leven, sociale zorg, educatie en ontspanning. Naast diepzinnige, bemoedigende kerkdiensten is er ruimte voor persoonlijke ontmoetingen in een ongedwongen sfeer. Wie behoefte heeft aan ontmoetingen binnen een geloofswereld van de ANITRI (Hernhutter) wordt van harte uitgenodigd om onze kerkdiensten bij te wonen. Elke zondag is er een kerkdienst die aanvangt om 10.30 uur.

Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten onder het genot van koffie of thee. Het gehele gebouw is rolstoel-toegankelijk en er is een speciaal toilet voor gehandicapten.

De kerkzaal met zittende mensenkerkgebouw in amsterdamdrie jongetjesDe witte kerkzaal

Dagteksten van de EBG

Woensdag 29 maart 2017

Mijn enig bezit is de HEER, al mijn hoop is op Hem gevestigd.

Klaagl. 3:24

Jezus Christus! Dankzij Hem hebben we door het geloof toegang gekregen tot Gods genade, die ons fundament is, en in die hoop te mogen delen in zijn luister, prijzen we ons gelukkig.

Rom. 5:2

Archief Kerkbode

De Kerstbode
Nr.4, nov.2016 - febr.2017
voorbladkerstbode2016Web


De Herfstbode
Nr.3, sept. - november 2016
voorbladherfstbode2016


De Pinksterbode
Nr.2, Mei - September 2016
voorbladPinksterbodeMei Sept2016