De vereniging valt direkt onder het gezag van de Koningskerk. Uit de notitie “De christelijke uitvaart”, regels in verband met een uitvaart in de E.B.G.A., staat onder punt 4 letterlijk het volgende: De EBGA heeft een eigen aflegvereniging, die de laatste zorg aan de overledenen verricht in de geest van de Evangelische Broedergemeente.

Voor de aflegvereniging “Jozef” is het een ere-zaak u bij te staan, de laatste zorg aan uw overledene op christelijke wijze uit te voeren. Wij geven als de Evangelische Broedergemeente natuurlijk de voorkeur aan onze eigen vereniging.

Aanvraag uitvaartdienst

Komt iemand in uw familie te overlijden, dan geeft u dit zo spoedig mogelijk door aan de kerk. Te bereiken onder telefoonnummer 020-694 28 88.

Voor uitgebreide informatie zie de pagina aanvraag uitvaartdienst.

De onstaansgeschiedenis van "Jozef"

RudyPolanenWijlen Dominee Rudy Polanen liep een hele tijd met de gedachte, de droom, het verlangen een aflegvereniging te stichten volgens de geest van de EBG. Toen hij dat kenbaar maakte, meldden velen zich aan. De grote hoeveelheid aanmeldingen deed de predikant schrikken en hij stopte zijn idee in de ijskast.

In het jaar 1994 kwam een zekere broeder Jozef Cairo met zijn echtgenote zr. Harriëtte Cairo Munsanto naar Nederland voor behandeling vanwege gezondheidsproblemen. Via zuster Neslo (diaconie Purmerend) werd er een beroep gedaan op ds. Polanen voor gebed voor broeder Jozef. Hij kwam te overlijden en zijn vrouw, zuster Harriëtte Cairo-Munsanto (zuster Maté) gaf te kennen zelf zorg te willen dragen voor het aflegwerk. Dominee Polanen werd hiervan in kennis gesteld en hij gaf toen groen licht een groep te vormen voor de bewassing van broeder Jozef. De groep bestond uit de volgende zusters en broeders: De zusters Lagadeau, Cairo-Munsato, Hamel-Meinzak, Bourne en Peerwijk en de broeders Zeeuw en Jugwels. Op 24 juni 1994 vond de wassing van broeder Jozef plaats en de dominee doopte de groep in Aflegvereniging “Jozef” van de EBG Amsterdam Centrum.

De historie van het afleggen bij de E.B.G.

Een anitrie begrafenis in Suriname

De aflegwerkzaamheden werd volgens E.B.G.Suriname gebruik, vanuit de kerk (de gemeente) begeleid en uitgevoerd. Geinstalleerde dienaren van de E.B.G. (dus gedoopte zusters en broeders, die bevestigd en contribuerend leden zijn van de EBG), verzorgden het aflegwerk. Het werk wordt gedaan in de geest van de E.B.G. Met andere woorden, in alle nederigheid, barmhartigheid, dienstbaarheid, respectvol en onbaatzuchtig.

Het werkproces bij Jozef

Als er een verzoek binnenkomt voor een wassing, kunnen twee tot drie leden naar de familie gaan om het volgende te bespreken:

  • De benodigdheden voor de wassing.
  • De tijd en de plaats met betrekking tot de wassing.
  • Op de dag van de wassing en afscheid kunnen de zusters en de broeders van “Jozef” aan huis gaan bij de familie, als dat gewenst is.
  • Middels zang, gebed, een woord uit de bijbel, en troostrijke woorden proberen wij dan de nabestaanden te ondersteunen (tussen 20:00 en 22:00 uur)

Dienstverlening voor iedereen

De dienstverlening van de aflegvereniging is niet alleen voor leden van de Koningskerk of slechts voor anitries, maar voor iedereen die een beroep op "Jozef" doet. Wij verlenen onze diensten niet alleen in Amsterdam, maar in heel Nederland, waarbij de vervoerskosten worden doorberekend aan de familie. Aflegvereniging "Jozef" werkt wel nadrukkelijk volgens de instructies van de kerk en op christelijke basis.

Vergoeding

Voor de wassing (het werk) ontvangt “Jozef” een bedrag, dat op de rekening van de Koningskerk wordt gestort. Ontvangt “Jozef” van de familie een donatie voor de leden, dan is dat voor de vereniging. Dat is door de kerk bepaald.

Informatie en aanmelding

Voor meer informatie kunt u een emailbericht sturen naar het emailadres:
Voor vragen of aanmelding als nieuw lid kunt u contact opnemen met:

  • Mevrouw H. Spier (tel. 06 391 13 438)
  • De heer W. Gilds (tel. 06 360 79 096 / 06 124 24 716)
  • De heer R. de Jong (tel. 020 692 82 16 / 06 293 96 900)
  • Mevrouw J. Heide (tel. 06 284 62 040) of email:

LogoJozef2016