De witte kerkzaal van de Koningskerk

  • 4 december 1994: de Koningskerk wordt aangekocht door de Evangelische Broedergemeente Amsterdam.
  • 10 september 1995: het kerkgebouw wordt , na een grondige verbouwing, tijdens een feestelijke dienst in gebruik genomen.
  • 11 september 2005: feestelijke dankdienst vanwege het tweede lustrum.

Inmiddels hebben wij het 3e lustrum gevierd met een feestelijke dienst. Weer een moment van diepe dankbaarheid aan onze Heer, maar ook een moment van herinnering, herinnering aan de eerste kennismaking met het gebouw, herinnering aan de spanning toen de Oudstenraad en haar adviseurs druk aan het rekenen waren of we als gemeente een dergelijke aankoop wel zouden kunnen betalen. Maar ook een herinnering aan de trots die we voelden toen we op 10 september 1995 tijdens een feestelijke dienst de kerk in gebruik namen.

Het reservefonds

Hoewel we ons verzekerd wisten van de zegen van de Heer en dus vol vertrouwen ons snel thuis voelden in ons nieuwe kerkgebouw, leek het niet overbodig om een reservefonds te vormen, een soort noodfonds voor als de gemeente eens een keer de maandelijkse hypotheeklasten niet zou kunnen opbrengen. Vanaf het begin bleken gemeenteleden en vrienden van de gemeente het daarmee eens en met een eenmalige of maandelijkse bijdrage, steunden zij dit reservefonds. En zo ontstond “Vrienden van de Koningskerk”.

De oprichting

Inmiddels heeft “Vrienden van de Koningskerk’ een solide juridische basis gekregen, met statuten en inschrijving bij de Kamer van Koophandel. Op 11 maart 2010 is namelijk opgericht de “Vereniging Vrienden van de Koningskerk Amsterdam & Flevoland”.

Het bestuur

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

  • Mevrouw C. Sordam-Laing
  • De heer M. Kensenhuis
  • Mevrouw H.J.M. Polanen-van Hedel
  • De heer R. McGill (penningmeester)

Meld u aan als vriend van de Koningskerk

Wij roepen iedereen die om welke reden ook, de Koningskerk en/of de Evangelische Broedergemeente Amsterdam & Flevoland een warm hart toedraagt op, ons met een maandelijkse, jaarlijkse of eenmalige bijdrage te steunen. Zodra u het bedrag heeft overgemaakt naar rekeningnr. NL54 ABNA 089 74 39 902 t.n.v. Vereniging Vrienden van de Koningskerk Amsterdam & Flevoland, mag u zich al Vriend noemen.

Aan het eind van ieder jaar ontvangt u een overzicht van de ontwikkeling van de rekening over het afgelopen jaar.

Contact

Voor nadere inlichtingen kunt u zich altijd wenden tot mevrouw C. Sordam-Laing of tot één van de bestuursleden.

Vereniging Vrienden van de Koningskerk
Anielewiczsingel 34
1069 NE Amsterdam

Telefoonummer: 020 - 617 11 51
Emailadres: