De créche

crechemedewerkster kijkt lachend naar een meisje op haar schootDe kinderopvang, gedurende de eredienst op zondag, is voor kinderen van 0 tot en met 4 jaar. De kinderen worden in de Kastanjezaal opgevangen. Bij binnenkomst wordt de naam en leeftijd van het kind opgeschreven. Hiermee kunnen we zien hoeveel kinderen we opvangen en van welke leeftijd ze zijn. De kinderen worden tijdens de opvang gevoed, verschoond en de oudere kinderen krijgen een koekje en drinken. De kleintjes kunnen er slapen, brabbelen en soms als ze het zelf willen, huilen, waarna ze getroost en mee gespeeld wordt. De oudere kinderen kunnen er fietsen, tekenen, puzzelen en soms ook gezongen of voorgelezen uit de kinderbijbel of godsdienst georiënteerde boeken. Ouders, die hun kind niet achter willen laten, kunnen de dienst ook volgen in de Kastanjezaal.

Opvang tijdens doopdiensten

Ook de dopelingen worden tijdens de doopdienst, met ondersteuning van twee áparte´zusters, opgevangen. Bij de dopeling mag tijdens de opvang, één persoon bij blijven, tot het ophalen voor de doop. Dit hoeft niet, maar het kan. Dit om de gewenste en gepaste rust voor de eredienst voor de belanghebbenden van de dopeling. Dit wordt de ouders en peten ook verteld bij de doopinstructie.

Doorstroming naar de zondagschool

Creche medewerkster lachend met twee kinderenAls de kinderen de leeftijd van 4 jaar hebben bereikt en naar school gaan, vindt er een ´overdracht ´plaats van de kinderopvang naar de zondagsschool. Dit in overleg en met medewerking van ouders en begeleiding van de zondagsschool. De kinderopvang voorziet in de behoefte, dat jonge ouders rustig de dienst kunnen volgen en niet thuis hoeven te blijven omdat ze een kleine hebben, die niet stil in de dienst kan zitten. Op feestdagen zoals Kerst, Pasen, moederdag, vaderdag enz. gedenken wij dat door een presentje te geven aan kind en ouder. Soms gaat dit in samenwerking met de zondagsschool.

De organisatie

Net als de zondagsschool wordt ook de kinderopvang aangestuurd door een contactpersoon vanuit de oudstenraad. De leiding van de kinderopvang bestaat uit moeders, oma´s en belangstellenden uit de gemeente die van kinderen houden en een binding hebben met de EBGA. Elke zondag zijn er 3 zusters ingeroosterd en een reserve zuster, die als het druk is bijspringt. Er wordt 4 keer per jaar vergadert en halfjaarlijks een rooster gemaakt.

Toekomst perspectief

  • Het streven naar een goede samenwerking en wisselwerking met de zondagschool.
  • Zorgen voor een goede ´overdracht´ van de kinderen, bij doorstroming naar de zondagschool
  • Regelmatige deelname aan de bezinningsweekend van de zondagsschool.
  • Binding met de dopelingen bevorderen, door ze een blijvende herinnering mee te geven na hun doop.