Wij geloven in een eeuwige leven

Elke uitvaart draagt deze boodschap uit. Wanneer wij om een geliefd mens treuren, getuigt de kerkdienst van de hoop op het eeuwige leven. De gezangen, de gebeden en de preek willen u helpen met uw verdriet en uw vragen, zodat u niet alleen staat.

Wij geloven dat alle mensen op Gods genade mogen rekenen, als zij voor Hem rekenschap afleggen over hun leven

uitvaart William Watson
De uitvaart van Broeder William Frederik Watson, ook bekend als Pa Watti, op maandag 20 juni 2011

Wat u moet weten

  • Komt iemand in uw familie te overlijden, dan geeft u dit zo spoedig mogelijk door aan de kerk (telefoon 020-694 28 88).
  • Dag en tijdstip voor de uitvaartdienst moeten altijd in overleg met de predikanten worden vastgesteld. Alleen dan is het zeker dat zij op het afgesproken tijdstip beschikbaar zijn. Het is erg belangrijk dat u hiermee ook rekening houdt tijdens uw gesprek met de uitvaartondernemer.
  • De EBG-Stad en Flevoland heeft twee predikanten. U kunt uw voorkeur opgeven, maar uiteindelijk beslissen de predikanten onderling wie de uitvaardienst zal leiden. Dit houdt verband met de onderling afgesproken werkverdeling.
  • De EBG-Stad en Flevoland heeft een eigen aflegvereniging met de naam Jozef, die de laatste zorg aan de overledenen verricht in de geest van de EBG. Wij geven als gemeente de voorkeur aan onze eigen vereniging.
  • In het uitvaartcentrum dient, voorafgaand aan de begrafenis,  afscheid genomen te worden van de overledene. In de Koningskerk  is daarvoor geen passende ruimte beschikbaar.
  • Het condoleren na de uitvaart kan in één van de zalen van de Koningskerk plaatsvinden. U dient zich wel aan de afgesproken tijdsduur te houden. Het gebruik van sterke alcoholische dranken is niet toegestaan in de Koningskerk.

Lid van de kerk

De EBGA-Stad en Flevoland begraaft op de eerste plaats haar eigen leden. Het lidmaatschap houdt in dat u ingeschreven bent in de EBGA en Flevoland en dat u tevens contributie betaalt.

Wie in de EBG in Suriname was gedoopt of bevestigd, maar zich hier niet heeft ingeschreven, is geen lid van de EBGA-Stad en Flevoland.

Bij het aanvragen van uitvaartdiensten voor overledenen die geen lid van de EBGA-Stad en Flevoland zijn geweest, beslissen de voorgangers over het plaatsvinden van de uitvaartdienst.

Kosten

Is de overledene tijdens zijn leven contribuerende lid van de EBGA-Stad en Flevoland geweest, dan zijn er geen kosten verbonden aan de diensten van de voorganger. Is de overledene echter geen contribuerende lid, dan worden wel kosten in rekening gebracht. Informatie over de actuele kosten kunt u verkrijgen via het kerkkantoor.

Voor het gebruik van de kerkzaal of andere zalen binnen het kerkcentrum wordt ook kosten in rekening gebracht. In dit geval maakt het niet uit of de overledene wel of geen contribuerende lid is. Zie voor meer informatie de zalenverhuurpagina.

Troostdienst

Enkele weken na de begrafenis kan een troostdienst voor de nabestaanden van contribuerende leden plaatsvinden. De troostdienst moet vroegtijdig worden aangevraagd. Hij vindt plaats op de door de kerk te bepalen datum en tijdstip. Daarbij kunnen meerdere overledenen tegelijk herdacht worden.

Pasen

Op paasmorgen worden in de opstandingsliturgie allen met naam genoemd, die door de EBGA-Stad en Flevoland in de periode van Pasen tot Pasen begraven of gecremeerd zijn.

Herdenken

Het is bij de EBGA-Stad en Flevoland niet gebruikelijk om overledenen op hun verjaardag of een jaar na hun begrafenis te herdenken.

kruisDe Christus zei:
Ik ben de opstanding en het leven,
Wie in mij gelooft zal leven,
ook wanneer hij sterft.

(Johannes 11, 25)