Wij gaan trouwen!

U hebt samen besloten te trouwen. Hartelijk gefeliciteerd!
We hopen dat uw trouwdag voor u een onvergetelijke dag wordt.

trouwfoto1

Wat u moet weten

Als u wilt trouwen, neemt u zo spoedig mogelijk contact met ons op. Download de aanvraagformulier voor huwelijksinzegening, vul het zo volledig mogelijk in en neem deze mee naar het spreekuur (woensdag van17:00 - 18:30 uur of Vrijdag van 11:00 - 13:00 uur). Hier maakt u de nodige afspraken over de daarop volgende stappen (trouwgesprek, huwelijkscatechese, wensen voor de dienst)

De aanvraagprocedure

Een huwelijksinzegening moet u tenminste 3 maanden vooraf aanvragen. Nog beter is het als u eerst bij ons langskomt en daarna naar het gemeentehuis gaat. Indien u ook bij ons een zaal wilt huren voor uw receptie, is het goed dit ook 3 maanden vantevoren te regelen.

Trouwgesprek

Aan de huwelijksinzegening gaat een gesprek vooraf van het bruidspaar met de voorganger voor een nadere kennismaking en om over de inhoud van de dienst te praten. Natuurlijk mag u met voorstellen voor bijbelteksten en/of liederen komen. Gaarne, deze ruim vooraf uitzoeken. In de regel vindt dit trouwgesprek één maand voor de feitelijke trouwdatum plaats.

Huwelijkscatechese

In de regel één keer per jaar bieden wij een huwelijkscatechese van drie avonden aan. Hierin kunt u samen met andere aanstaande huwelijksparen in gesprek komen over de manier hoe christenen in onze tijd als man en vrouw in een duurzame en gelijkwaardige relatie samen kunnen leven.

Vaststelling dag en tijdstip

Dag en tijdstip voor dienst moeten altijd in overleg met de predikanten worden vastgesteld. Alleen dan is het zeker dat zij op het afgesproken tijdstip ter uwer beschikking staan. Maakt u vooraf geen vaste afspraken met derden!

Inzegening thuis of andere locatie

Indien u wenst om uw huwelijk thuis of op een andere gepaste locatie te laten inzegenen, dan is dat alleen mogelijk na vooraf overleg met de voorganger. Hiervoor gelden tevens verschillende tarieven die gerelateerd zijn aan het feit dat een of beide partners contribuerend lid van de gemeente zijn.  Voor informatie over deze verschillende tarieven kunt u terecht op het kerkkantoor.

Kosten huwelijksdienst in de kerk

De kosten voor een huwelijksdienst in de kerk is gerelateerd aan het feit dat één of beide partners wel of geen contribuerende lid van de gemeente zijn. Voor vrijwilligers van onze gemeente geldt een gereduceerde tarief bij een huwelijksinzegening in de kerk. Voor de actuele tarieven kunt u het beste contact opnemen met het kerkkantoor.

Betalingstermijn

De kosten moeten uiterlijk zes weken vóór de huwelijksvoltrekking voldaan zijn. In de dienst wordt, zoals gebruikelijk in elke dienst, een gave ingezameld voor de Evangelische Broedergemeente Amsterdam-Stad en flevoland. Voor meer informatie kunt u terecht op het kerkkantoor.