Deze handeling vindt gewoonlijk in een zangdienst plaats. Vroeger gebeurde dit bij voorkeur aan de vooravond van de herdenking van 13e Augustus of de 13e November of wel op 1 Maart, allemaal historische data.

handdruk

Na de toespraak tot de nieuwe leden zingt eerst het koor en dan de gemeente( zie blz.953 in onze gezangboek), waarbij de voorganger de nieuwe leden een hand geeft.

Wij reiken U daartoe de hand,
de Heiland geve dat die band
daar Hij uw harte(n) kent en ziet,
u zaligheid, Hem vreugde biedt.

Dit lied is van H. von Bruiningk, 1770, destijds predikant in Zeist. Een dubbel lidmaatschap is mogelijk en voor diaspora-leden zelfs belangrijk