AMOS

Amos was een schapenfokker uit Tekos en God riep hem om Zijn wil bekend te maken in Israël. Het feit, dat hij uit een klein stadje in het zuiden van Israèl kwam en niet officiëel was opgeleid tot profeet, bemoeilijkte zijn roeping. Maar God maakte hem duidelijk, dat Hij niet onder de indruk is van uiterlijk vroom vertoon en zonder werkelijke liefde voor Hem. Dat was het wat hij moest vertellen aan het volk Israël.

De Broedergroep

Voor de broedergroep is de belangrijkste tekst Amos 5 vers 21 - 24. Daar zegt God, dat Hij de feesten en samenkomsten van de Israëlieten niet kan luchten of zien, omdat ze zeggen te geloven, maar dat niet zichtbaar is in hun daden. God wil, dat er recht gedaan wordt; Ik haat, Ik veracht uw feesten en kan uw samenkomsten niet luchten. Maar laat het recht als water golven en gerechtigheid als een immer vloeiende beek.

De broedergroep AMOS is opgericht in november 2011 en zetelt in Amsterdam en telt momenteel 45 aangemelde broeders. Wij komen elke 3e vrijdag van de maand bijeen in het kerkcentrum voor een vergadering of een workshop, lezing ect.

Activiteiten

Voor de activiteiten van Broedergroep AMOS verwijzen wij u naar webpagina met de jaarplanning van AMOS. De activiteiten zijn bedoeld voor alle gemeenteleden, waarbij de gemeenteleden van de zuster gemeentes ook worden uitgenodigd. Voor meer informatie over de activiteiten kunt u ook emailen naar

Doel

De broedergroep heeft als doel; het ontwikkelen, bevorderen en ontplooien van activiteiten voor de broeders, die gericht zijn op religieus, sociaal, cultureel, educatieve en recreatieve vorming en het verrichten van werkzaamheden in zake het dagelijkse periodieke onderhoud en beheer van het kerkcentrum, onder leiding van een door de Ouidstenraad aangewezen persoon.

Hieronder wordt verstaan;

  • Religieus: het bewust omgaan met de christelijke waarden en normen en aandacht schenken aan de Bijbelse principes.
  • Sociaal: het bevorderen van de onderlinge contacten, intern en extern.
  • Cultureel: het organiseren van culturele activiteiten, in afstemming met de Oudstenraad
  • Educatief: het organiseren van lezingen, workshops en voordrachten over diverse thema’s
  • Recreatie: het organiseren van sport ontmoetingen, uitstapjes en reizen ter bevordering van de saamhorigheid onder de broeders.

Het verrichten van dagelijkse en periodieke werkzaamheden inzake het onderhoud van het kerkcentrum onder leiding van het beheerteam, behoort ook tot één van de activiteiten, die bij beschikbaarheid van de broeders worden uitgevoerd. Het bestuur van de broedergroep Amos werd op zondag 15 januari 2012 in de Koningskerk voorgesteld aan de gemeente

Het bestuur

Het huidige bestuur van Broedergroep AMOS bestaat uit:

  • Br. Marlon Marcet (voorzitter)
  • Br. Lloyd Bouman (penningmeester)
  • Br. Ron Stewart (secretaris)
  • Br. Armand Keisrie (commissaris)
  • Br. Stanley Brijan (commissaris).

Contact

Voor meer informatie over de Broedergroep AMOS en hun activiteiten kunt u emailen naar

Overige EBG broedergroepen

De broedergroep AMOS is de jongste broedergroep der EBGN. De Broedergroep Gideon uit Utrecht, Broedergroep Nathanaël uit Rotterdam, Broedergroep The Mozes Movers uit Amsterdam Zuidoost en Broedergroep Zonen van Salomo uit Den Haag zijn reeds enkele jaren actief. Er is goed contact tussen de broedergroepen en het is de bedoeling een landelijk orgaan in het leven te roepen, om zo alle kennis en kunde te kunnen delen.