Jezus Christus zegt: 'Wie bij mij komt, zal ik niet wegsturen.'

Joh. 6:37

De Evangelische Broedergemeente Amsterdam-Stad en Flevoland is een overwegend migranten gemeente, die midden in de Amsterdamse samenleving staat. Wij zijn een protestantse gemeente in de traditie van de Hernhutters, die van oorsprong uit Tsjechië afkomstig zijn. Kenmerkend voor de EBGA-Stad en Flevoland is dat wij een geheel eigen stijl ontwikkeld hebben ten aanzien van geestelijk leven, sociale zorg, educatie en ontspanning.

De kerkzaal met zittende mensen kerkgebouw in amsterdam een jongen en een meisje De witte kerkzaal