logo EBGDeze afdeling zorgde tot eind 2013 dat er stamkaarten werden gemaakt van binnengekomen aanmeldingsformulieren, afkomstig van nieuwe leden. Vanaf 2014 worden de persoonsgegevens van de leden in een geautomatiseerd systeem bijgehouden zolang men lid van de EBGA blijft en overlijdt. In de ledenadministratie staan alle relevante persoonsgegevens van de leden en directe familieleden. Tevens is ook de mogelijkheid om via de ledenadministratie aan te geven of men de kerkbode wil ontvangen. Deze afdeling verzorgt samen met enkele vrijwilligers verder de verzending van de kerkbode met de acceptgiro's.

Formulieren

Om de ledenadministratie up to date te houden zijn er nog meer formulieren die, indien het feit zich voordoet, moeten worden ingevuld en aan de hand waarvan de persoonsgegevens worden bijgewerkt.

Deze zijn o.a.:

  1. Aanvraagformulier voor doop
  2. Aanmeldingsformulier belijdeniscatechisatie
  3. Aanvraag huwelijkinzegening
  4. Wijzigingsformulier

De ledenadministratie wordt via de computer bijgewerkt door een tweetal vrijwilligers. De predikant is volgens de reglementen van de Broedergemeente verantwoordelijk voor het bijhouden van de ledenadministratie.

Adreswijzigingen

Het zal duidelijk zijn dat de input voor de ledenadministratie van de leden zelf moet komen. Zo is het zeer belangrijk dat bij verhuizingen het nieuwe adres wordt doorgegeven. Adreswijzigingen kunt u zondag na de kerkdienst mondeling aan de ledenadministratie doorgeven of schriftelijk via het emailadres . Gaarne bij het versturen van een adreswijziging, uw oude en nieuwe adres vermelden.