Dorcas

Dorcas bestaat sinds 1992 en is niet alleen bedoeld voor de oudere zusters van Amsterdam en Flevoland maar wil met nadruk en gaarne ook meer betekenen en gevoed worden door jongere participerende zusters. De vrouwenkring bestaat uit contribuerende leden en de werkgroep. De werkgroepleden zijn: zr. T. Deyl, zr. B. Williams, zr. E. Rodgers en zr. J. Jangali.

candlelight2009
De candlelight service van 2009 op eerste advent gehouden door de vrouwenkring Dorcas.

Doelstelling

Het doel is om zusters te stimuleren zich naar Bijbelse maatstaven geestelijk en sociaal maatschappelijk te verrijken en klaar te staan voor ieder medemens (naastenliefde). De vrouwenkring is niet alleen gericht op het pure woord van God maar gaat ook voor sociaal maatschappelijke ondersteuning in het dagelijkse leven van zusters. Verder is er ook oog en oor voor hedendaagse verhalen en ontmoetingen of vraagstukken.

Activiteiten

Dorcas kent vast terugkerende activiteiten binnen de geloofsgemeenschap Amsterdam en Flevoland t.w.

  • Twee maal per jaar een kerkdienst
  • In maart wordt in het kader van de internationale vrouwendag een dienst voorbereid
  • Op eerste advent wordt de Candlelight service gehouden.
  • Twee maal per jaar worden er thema avonden georganiseerd.
  • Een maal per jaar (meestal rond het begin van de zomer) wordt er een grote excursie gemaakt.
  • Er wordt jaarlijks in het najaar ook een brede culturele avond aangeboden.
  • De algemene ledenvergadering aan het begin van het jaar neemt ook een belangrijke plaats in. Door samenspraak kunnen acties en programma’s tot stand komen.
  • Eenmaal per jaar worden alle zusters gestimuleerd om deel te nemen aan de landelijke vrouwendag van de Centrale Vrouwen Raad (CVR).

Organisatie

De werkgroep van Dorcas werkt nauw samen met de Centrale Vrouwen Raad (CVR), die het overkoepelende orgaan is van alle Vrouwenkringen van de EBG-Nederland. Als leidraad wordt het Bijbelse verhaal ( Handelingen 9 : 36-42) over Dorcas gevolgd en gelden haar handelingen als voorbeeld. Onderling vormen zij een team dat elkaar geestelijk versterkt en inspireert.

Motivatie

De stimulans en actieve participatie van de leden, zusters en broeders is ook fijn om met positieve moed en grote inzet verder te gaan met het werk binnen de gemeente. De toekomstplannen zijn om via prikkelende en levendige acties meer zusters, en met name de jongeren, te werven .

Aanmelden

Wacht u a.u.b. niet op de vernieuwende folder, maar meldt u zich aan en breng nieuwe ideeën mee. Wij zien u graag als lid van Dorcas. Broeders kunnen geen lid worden , maar zijn wel van harte welkom op onze activiteiten. Alle zusters kunnen lid worden door zich aan te melden via een aanmeldingsformulier.