Uitsluiting aansprakelijkheid

Deze website is gepubliceerd onder verantwoordelijkheid van de Evangelische Broedergemeente Amsterdam-Stad en Flevoland. Tenzij uitdrukkelijk vermeld, is al het aangeleverd materiaal van derden op persoonlijke titel aangeleverd. De beheerders van deze website nemen geen verantwoordelijkheid ten aanzien van de eventuele rechten van foto's, artikelen en/of afbeeldingen die door derden zijn toegestuurd en geplaatst op deze website. Hoewel bij het samenstellen van de inhoud van deze website de uiterste zorg is nagestreefd, sluiten de redactie en de Evangelische Broedergemeente Amsterdam-Stad en Flevoland iedere aansprakelijkheid uit voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die op of via deze website beschikbaar is.

Copyright

Op alle artikelen, documenten, foto's en andere afbeeldingen op deze website, dat eigendom is van de Evangelische Broedergemeente Amsterdam-Stad en Flevoland, berust copyright. Overname van foto's, documenten en teksten is alleen mogelijk na toestemming van de webredactie. De inhoud en afbeeldingen zijn gemaakt door diverse bronnen. Mocht u van mening zijn dat ten onrechte teksten of beelden zijn gebruikt, omdat daarvan de rechten bij u rusten, neem dan contact op met de webredactie.

Privacy

Registratie op deze website geeft toegang tot informatie die alleen bedoeld is voor leden van de Evangelische Broedergemeente Amsterdam-Stad en Flevoland en is daarom ook alleen aan die leden voorbehouden. Hierop wordt toegezien door de beheerders van deze website. Daarmee wordt ook de bescherming van de persoonlijke gegevens van de leden gewaarborgd.

Op het openbare deel van deze website zal nooit privacygevoelige informatie te vinden zijn, tenzij met uitdrukkelijke toestemming van de betrokkenen. Bij de teksten en foto's is er getracht de privacy van mensen zoveel mogelijk te waarborgen. Mocht u van mening zijn dat de privacy toch geschonden wordt, neem dan contact op met de webredactie.