De Activiteitencommissie Koningskerk (ACK) is een kring van vrijwilligers in de Evangelische Broedergemeente Amsterdam stad & Flevoland. Het zijn broeders en zusters in het geloof, die samenwerken om activiteiten en evenementen in de Koningskerk gestructureerd en prettig te doen verlopen.

De werkwijze

Het gaat bij ACK werkzaamheden erom dat je elkaar als team aanvult, ondersteunt en opvangt zodat alle taken die horen bij een activiteit of evenement tot een goed einde gebracht worden. Het is een hecht team dat doelgericht werkt. Er wordt gebruikt gemaakt van je kennis en van wat jij goed en prettig vindt om te doen. Plezier, humor en teambuilding staan hoog in het vaandel

Fundraising Bazaar

Het organiseren van de bazaar, de grootste jaarlijkse fundraising ten behoeve van onder andere het onderhoud van ons kerkcentrum, is aan deze vrijwillige medewerkers toevertrouwd, door de predikanten en de Oudstenraad.

Zendingsfeest

Naast de bazaar heeft het ACK team ook de zorg voor de bijdrage van de EBGA stad aan het Zendingsfeest van het Zeisterszendingsgenootschap (ZZG). Op het Zendingsfeest mogen verschillende EBG kerken op hun eigen manier, hapjes en drankjes aan de man brengen om geld in te zamelen voor het zendingswerk.

Overige activiteiten

Verder neemt de ACK ook het voortouw bij de organisatie van het Paasontbijt en het Oogstfeest. Bij andere specifieke evenementen wordt het team gevraagd om een handje te helpen en zodoende met vereende krachten mooie activiteiten in de Koningskerk te realiseren.

Contact

Voor meer informatie, ideeën en eventuele donaties kunt u altijd terecht bij de leden van de commissie. U kunt ook een e-mail sturen naar .