logo EBGDe penningmeester, vaak geholpen door een vrijwilliger, is belast met het bijhouden van de financiële administratie. De EBGA is een grote gemeente, dus het bijhouden van de administratie is een tijdrovend werk.

Bankzaken

ING bankrekeningnummer NL54 INGB 0000 1592 92
RABO bankrekeningnummer NL24 RABO 0303 4148 47

Overmakingen graag o.v.v. Evangelische Broedergemeente Amsterdam-Stad te Amsterdam

De kerkelijke bijdrage

Voor de penningmeester is het meest eenvoudige als iedere lid elke maand via een automatische overschrijving hieraan voldoet. Als men dat niet prettig vindt kan men gebruik maken van de acceptgirokaart welke 4x per jaar met de kerkbode wordt meegestuurd. Als een lid gekozen heeft om per automatische overschrijving te betalen, kan hij/zij de acceptgiro gebruiken voor een extra gift of weggooien.

De gevolgen voor een lid als die niet voldoet aan de verplichtingen die het lidmaatschap met zich meebrengt zijn:

  1. Hij/Zij zal worden aangesproken door de predikant of penningmeester. Doch het blijft een beslissing van het lid om wel of niet te voldoen aan de verplichtingen.
  2. Bij het kiezen van een Oudstenraadslid of Synodelid mogen alleen contribuerende leden stemmen. Het lid die in gebreke is mag dus niet stemmen.
  3. Bij het aanvragen van huisdiensten, huwelijk of andere hoogtijdiensten zal gekeken worden of het desbetreffende lid wel heeft voldaan aan de verplichtingen. Zo niet, dan geldt een commercieel tarief voor deze diensten.

Kasfunctie

Als een lid besluit om de kerkelijke bijdrage niet via een automatische overschrijving te voldoen en ook niet per acceptgiro, dan bestaat nog de mogelijkheid om per kas te betalen tijdens de kantoortijden. Om de collectes af te handelen is er zondag ook een kassier aanwezig.

Nog vragen?

Als u vragen hierover heeft of meer wilt weten, aarzel niet uw vraag te mailen naar: .