De kerkzaal ebg zeist De Broedergemeente "gelooft aan Gods belofte voor het huwelijk, dat Hij zelf man en vrouw samenvoegt tot een verbond, dat verankerd is in de liefde van Christus"(Kerkorde, § 1604,2). Dit verbond wordt in de kerk ingezegend. Man en vrouw beloven elkaar liefde, trouw en wederzijdse verantwoordelijkheid. Zij doen dat voor God en de mensen, wetende dat ze hiervoor Gods genade nodig zullen hebben. Dan ontvangen ze Gods zegen voor hun verbond.

De Liturgie

De liturgie is eenvoudig. Eerst worden de vragen aan het paar gesteld. Deze berusten zoals in andere kerken op Efeze 5. Zij zijn echter steeds aan de tijd aangepast. Tegenwoordig wordt meestal dezelfde vraag aan bruidegom en bruid gesteld. Gaarne zingt de gemeente dan het vers van J. C. Nehring:
Bind tezamen hart aan hart,
één te zijn in vreugd en smart.
Heer, knoop zelf door uwe hand
de gewijde huwelijksband.

Daarna knielt het paar voor het gebed en de Oude Testament zegen neer. Een huwelijksbijbel wordt met een toepasselijk woord overhandigd.

Aanvraag huwelijksinzegening

Als u wilt trouwen, neemt u zo spoedig mogelijk contact met het kerkkantoor op. Download de aanvraagformulier voor huwelijksinzegening, vul het zo volledig mogelijk in en neem deze mee naar het spreekuur (woensdag van 17:00 - 18:30 uur of Vrijdag van 11:00 - 13:00 uur). Hier maakt u de nodige afspraken over de daarop volgende stappen (trouwgesprek, huwelijkscatechese, wensen voor de dienst). Zie voor meer informatie.