Jesus zei:
Laat de kinderen ongemoeid, belet ze niet bij mij te komen, want het koninkrijk van de hemel behoort toe aan wie is zoals zij.

Matheus 19:14

De organisatiestructuur

De Zondagsschool functioneert rechtstreeks onder de Oudstenraad, die ook verantwoordelijk is voor de aanname en scholing van nieuwe zondagsschool medewerkers. Er is vanuit de oudstenraad een vertegenwoordig(st)er binnen de zondagsschool, die als contactpersoon fungeert. Zie ook de organogram die u als pdf bestand kan downloaden.

Zittende kinderen in de kerk tijdens de preekdienst

Leiding jeugdactiviteiten

Het team (Together Everyone Achieves More!) heeft als motto: elk lid heeft van de Heer specifieke talenten meegekregen die hij of zij kan gebruiken voor het kinderwerk. Gelukkig zijn die uiteenlopend, want zo vullen we elkaar prachtig aan. Telkens weer mogen we die vreugde met de kinderen delen en sinds we de bezinningsweekenden houden is er echt zuster- en broederschap binnen het team ontstaan. We delen zogezegd in elkaars leven en de betrokkenheid op de kinderen is enorm gegroeid.

Ouderdag

Ieder jaar hebben we een ouderdag met een zangdienst rond een bepaald thema. Hierin kunnen de ouders zien wat wij wekelijks doen en wordt het jaarprogramma gepresenteerd. De ouders/verzorgers reageren iedere keer weer enthousiast en ook de kinderen doen prima mee. Wij vinden het een handige manier om de ouders beter te leren kennen en dat resulteert in een lichte groei van de zondagsschool.

Jaarprogramma

Ons jaar loopt parallel aan het kerkelijk rooster. Naast de feestdagen als Oogst- en Kerstfeest, Pasen, Pinksteren, Moeder- en Vaderdag en Bazaar, vullen wij de overige zondagen in met thema’s en zangdiensten. Gedurende het jaar worden er ook andere activiteiten voor de kinderen georganiseerd. In januari 2006 bezochten wij het Bijbels museum. Daaraan voorafgaand werd er op de zondagsschool aandacht besteed, aan het thema dat in het museum behandeld werd. Aan het eind van het jaar maken wij een uitstapje.

Drie biddende kinderen