De Paas-Pinksterbode nr. 1, maart-juni 2024 

Voorbladpaasbode2022web

Opgave nieuwe abonnees en adres-wijzingen

 • Email:
 • Telefoon: (020) 694 2888 (kerkkantoor)

De Kerkbode verschijnt 3 keer per jaar.
De prijs van een jaarabonnement bedraagt € 15,00.

IN DIT NUMMER....

VERDIEPING

 • Overdenking: Arme ik...
 • Bijbelstudie: Roeping

NIEUWS

 • Namens de Oudstenraad
 • Uit Flevoland
 • Paasconcert 2024
 • Aflegvereniging Jozef: wisseling van voorzitter
 • Vooraankondiging Bazaar 2024
 • Project Brasa

OVER MENSEN

 • Nieuw gekozen en herkozen Oudstenraadsleden aan het woord
 • Ambtshandelingen: dankdiensten, doop, uitvaarten

EN OOK…

 • Kerkdiensten in Amsterdam en Flevoland:
  maart t/m juli 2024
 • Gedichten

De redactie

G. Blokland, R. Cabenda, G. Codrington, A. Keisrie, H. Levant, R. Pont, P. Schalkwijk, R. Wezel, G. Alwart (ere-lid)

Contact

Via het emailadres: . kunt u in contact komen met de kerkboderedactie.
Of via het postvakje van de Kerkbode, in de Koningskerk.