JUBILATE (Heel de aarde, juich voor God. Ps. 66 :1)
Daarom ook is iemand, die één met Christus is, een nieuwe schepping . Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen. 2 Kor. 5: 17

Voorganger: Ds. Clifton Walker
Ouderling van dienst: Zr. Lisette Uitenwerf
Organist: Br. Carlo Valpoort

EEN GEZEGENDE WEEK

Collecte

U kunt snel en gemakkelijk het bedrag voor de collecte overmaken via onderstaande knop. U wordt daarna geleid naar uw bankomgeving en hoeft alleen maar het bedrag in te vullen en te bevestigen.

collecte knop

U kunt uw financiële bijdragen ook overmaken op onze bankrekeningnummer NL15 INGB 0004641685 t.n.v. Evangelische Broedergemeente Amsterdam-Stad.

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw bijdrage.